Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvan Islahı Kanunu

Mera Kanunu (Degişikliklerle Düzeltilmiş Hali)

Su Ürünleri Kanunu

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun

Tarım Sigortası Kanunu

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yem Kanunu

Hayvan Sağlığıı ve Zabıtası Kanunu

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu