Arıcılık Yönetmeliği

Aşılama ve Serumlama Ücretleri Yönetmeliği

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Park ve Pazar Kurumları İdare Yönetmeliği

Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği

Mera Yönetmeliği

Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliği

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yem Yönetmeliği